LÀM BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO BÌNH DƯƠNG

Kênh truyền hình nước ngoài chỉ được đăng quảng cáo “nội”

Kênh truyền hình nước ngoài chỉ được đăng quảng cáo “nội”
Đánh giá

Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình mà Chính phủ vừa ban hành có quy định, số lượng kênh chương trình nước ngoài khai thác trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền không vượt quá 30% tổng số kênh khai thác.

quang cao noi dia

Nghị định này cũng quy định, kênh chương trình nước ngoài cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu như: có nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa Việt Nam, không vi phạm những quy định của pháp luật về báo chí của Việt Nam; đã đáp ứng yêu cầu quyền sở hữu hoặc sử dụng bản quyền nội dung khi cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam; đã được chứng nhận đăng ký cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Đồng thời, các kênh nước ngoài phải được một đơn vị có giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài thực hiện biên tập, biên dịch và chịu trách nhiệm về nội dung biên tập, biên dịch; đã có đại lý được ủy quyền tại Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đáng chú ý, nghị định trên cũng yêu cầu kênh nước ngoài không được bao gồm thông tin quảng cáo được cài đặt sẵn từ nước ngoài. Các nội dung quảng cáo (nếu có) phải được thực hiện tại Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo và đơn vị được cấp giấy phép biên tập chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo.

Một nội dung quan trọng khác của nghị định là về hoạt động liên kết sản xuất chương trình phát thanh truyền hình. Theo đó, trong liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, không thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự – chính trị.

Đơn vị có giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước được lựa chọn và chịu trách nhiệm về đối tác là tổ chức có pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để liên kết sản xuất một phần hoặc toàn bộ chương trình, kênh chương trình.

Quyền lợi của đối tác liên kết được trả bằng quyền lợi từ hoạt động quảng cáo, tài trợ hoặc nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị có giấy phép sản xuất kênh chương trình khi phát sóng chính chương trình, kênh chương trình liên kết.

Các chương trình thực hiện hoạt động liên kết trong kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định của Nhà nước và kênh thời sự – chính trị tổng hợp không được vượt quá 30% tổng thời lượng chương trình phát sóng lần 1 theo giấy phép sản xuất của kênh này.

Cũng theo quy định trên, các đơn vị có giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước khi thực hiện hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình có trách nhiệm quyết định nội dung phát sóng của chương trình, kênh chương trình liên kết bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về báo chí; báo cáo bằng văn bản khi thực hiện chương trình liên kết mới.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Contact Me on Zalo