Print 

+ Mặt bằng có diện tích rộng. Vị trí tốt, Là nơi đón đầu cửa ngõ của TP Mới. Có cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng từ KCN Visip II, Các khu chế xuất xung quanh TP mới.

+ Mật độ đểm kinh doanh ngành quảng cáo chưa nhiều nên khả tính cạnh tranh ít.

+ Đầu tư máy móc và trang thiết bị đầy đủ xem như là đầu tư đón đầu ở Khu vực hiện tại

20170717 165155